Služby, které označujeme souhrnným názvem "projektový management", zahrnují všechny druhy asistence poskytované po schválení žádosti o dotaci až do okamžiku ukončení projektu. Podmínky spolupráce závisejí na individuálních potřebách daného klienta a rozsah služeb se může lišit od příležitostných konzultací až po kompletní zajištění administrace a koordinace projektu včetně zpracování veškerých reportů a finančních výkazů. Kompletní zajištění projektového managementu naší společností umožní žadateli plně se zaměřit na vlastní realizaci klíčových projektových aktivit.

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.