Individuální kurzy Evalion

Nabízíme školení administrativních i výzkumných pracovníků firem, škol a výzkumných institucí v přípravě projektových žádostí v různých programech, řízení projektů (národních i mezinárodních), zpracování studií proveditelnosti i dalších oblastech dotačního managementu.Kurzy obsahují jak základní pasívní část, tak velmi populární část s aktivním zapojením frekventantů kurzu, kteří formou workshopu zpracovávají konkrétní úlohy pod supervizí našich školitelů.

Školení jsme schopni sestavit na míru dle potřeb a požadavků zákazníka.

Školení provádíme onsite u zákazníka, případně v  našich prostorách Na Beránce 2 v Praze 6.

Příklady kurzů:

- Koordinátor projektu Horizon Europe

- Příprava úspěšných žádostí do Horizon Europe

- Partner v projektu Horizon Europe

- Úspěšný projekt do národních programů TA ČR

- Studie proveditelnosti

- Dotační možnosti pro malé a střední firmy

- Jak se připravit na audit v Horizon Europe

V případě zájmu o školení nás kontaktujte na info@evalion.cz 

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.