Naše filozofie

Kvalita naší práce a jejích výsledků se zakládá na pracovitosti, kreativitě, poctivosti a pozornosti, kterou věnujeme každému klientovi a každému projektu. Chceme se podílet výhradně na projektech, které vytvoří skutečné hodnoty a přinesou užitek nejen autorům a partnerům projektu, ale budou mít pozitivní vliv i na jejich okolí a společnost jako celek. Nenabízíme prefabrikovaná řešení, ale nacházíme a vytváříme nová, vycházející vstříc potřebám a strategickým prioritám našich klientů.

Petr Kořán

004 002 KORAN PETRVystudoval aplikované geologické vědy. Od roku 2001 dosud se ve výzkumných a později zejména manažerských pozicích účastnil zhruba 25 národních i mezinárodních projektů v oblastech nerostných surovin, ochrany životního prostředí, ICT, podpory podnikání, obnovitelných zdrojů energie, e-governmentu a jaderného výzkumu (FP5, FP6, FP7, H2020, HEU, EUREKA, eContent). Poradce a školitel orgánů státní správy, firem a výzkumných institucí v oblasti přípravy, řízení a monitoringu podpůrných programů a jednotlivých projektů. Je hodnotitelem Horizontu 2020, TAČRu a Finančních mechanismů EHP/Norska (příprava baseline studies, cca 150 hodnocení projektů ve 12 zemích, dosud cca 50 monitoringů běžících projektů v 9 zemích, hodnocení a monitoringy programmů EEA). 

Jakub Heller

JakubHellerVystudoval Inženýrství životního prostředí na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Je specialistou společnosti na Posuzování životního cyklu - LCA analýzy. Po krátkém působení v ČHMÚ se začal seznamovat s problematikou evropských projektů v Geo Group a.s., kde se podílel na projektech FP5 TRANSCAT a IRON CURTAIN. V období 2004-2010 pak pracoval na přípravě a realizaci řady projektů různého rozsahu i zaměření v FP6, FP7, EUREKA, CIP a v dalších programech. Kromě oblasti životního prostředí se jednalo i o projekty z oboru informačních technologií, ochrany kulturního dědictví (zejména digitalizace) a podpory malých a středních firem. Koordinoval úspěšný projekt CIP ENRICH. Od roku 2010 do současnosti se v rámci Evalionu podílel na realizaci 10 projektů FP7, Horizontu 2020 a Horizontu Evropa. V rámci společnosti je zodpovědný za projekty OP VVV, OPPIK a environmentální analýzy a studie. Pro řídící kancelář Finančního mechanismu Norska a EHP dosud hodnotil a monitoroval více než 80 projektů v 11 zemích. Je hodnotitelem programů TA ČR.

Kdo jsme

Evalion s.r.o. je konzultační společnost založená v roce 2010. Je registrována pod značkou C35487 u rejstříkového soudu v Ostravě s IČO 28627601. 

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.