Podpora výzkumu a podnikání (Horizon Europe - TAČR - Strukturální fondy)

Více než Strukturální fondy EU

Od prvotní myšlenky po její úspěšnou realizaci je obvykle třeba ujít dlouhou cestu - této cestě říkáme "projekt". Nabízíme komplexní služby v průběhu celého životního cyklu Vašich projektů.

Pro většinu lidí je obtížné zorientovat se v labyrintu různých dotačních programů a související legislativy. Pomáháme jim najít nejjednodušší a nejúčinnější cestu k financování a realizaci jejich projektových záměrů.

Evalion s.r.o. pomáhá implementačním orgánům různých dotačních instrumentů při plánování, realizaci i vyhodnocení dotačních programů. Specializujeme se na hodnocení, monitoringy, systém indikátorů a další podpůrné činnosti. Specializujeme se zejména na oblasti podpory podnikání a zapojení vědeckých týmů do programů EU (Horizon 2020, Horizon Europe).

V čem jsme jiní?

Kromě tradičních nástrojů financování projektů, jako jsou všechny Operační programy Strukturálních fondů EU dostupné v ČR, poskytujeme služby umožňující našim klientům využívání méně známých zdrojů, např. Horizon 2020 a Horizon Europe, ERA-NET Cofunds, Central Europe Programme a mnoho dalších. Proto jsme schopni našim klientům poskytnout takové služby, které nejlépe vyhovují jejich individuálním potřebám - od identifikace nejvhodnějšího zdroje financování, doporučení typu a rozsahu projektu, zpracování projektového záměru do podoby kvalitní žádosti o dotaci až po zodpovědný projektový management v průběhu vlastní realizace projektu. Jsme schopni Vás efektivně připravit na všechny záludnosti různých dotačních programů a připravit Vás včas na hladký průběh kontrol a auditů.

Proč spolupracovat s námi?

V České republice najdete jen omezený počet lidí se zkušenostmi s přípravou a implementací rozsáhlých mezinárodních projektů za účasti partnerů z mnoha zemí EU. My mezi ně patříme a jsme schopni Vám předat naše znalosti i zkušenosti, abyste se mezi ně mohli brzy počítat i vy.

LCA icon

  Horizon europe 

  

Eea norway grants 

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.