Vybrané projekty

MEET-CINCH A Modular European Education and Training Concept in Nuclear and RadioChemistry www.cinch-project.eu  Projekt H2020.

Brookhavenská národní laboratoř - česká účast. Projekt OP VVV.

AIS CR Archaeological Information System. Projekt OP VVV.

ENVIREE Environmentally friendly and efficient methods for extraction 
of rare earth elements (REE) from secondary sources 
 
www.enviree.eu Projekt ERA-MIN FP7

ASGARD Advanced Fuels for Generation IV Reactors: Dissolution and Reprocessing  www.asgardproject.eu  Projekt EU FP7 EURATOM, ECGA 295825

CINCH-II Cooperation in Education and Training in Nuclear Chemistry www.cinch-project.eu Projekt EU FP7 EURATOM, ECGA 605173

ETNOFOLK Preservation and enhancement of folk culture heritage in Central Europe www.etnofolk.eu Projekt programu Central Europe

EKOPAN New enviro-friendly absorbent acoustic panels based on recycled rubber and acoustical design www.ekopan.eu Projekt Competitiveness and Innovation Programme

DCMS DataCenter Management System Projekt programu Alfa TAČR

Výzkum a vývoj modelu pro prostorové vyhodnocení možnosti vsakování dešťové vody v urbanizovaném území, na základě geologických, hydrogeologických, morfologických a hydrologických poměrů Projekt programu Alfa TAČR 

CINCH Cooperation in Education in Nuclear Chemistry www.cinch-project.eu Projekt EU FP7 EURATOM, ECGA 249690

Inovace výrobního procesu společnosti TALOSA s.r.o. se zaměřením na výrobu distribuční převodovky Program: OPPI - Inovace

Rozvoj výrobních kapacit PLASTCENTRA TITAN-MULTIPLAST - přesné obrábění plastů OPPI - Rozvoj 

Rozvoj výrobních kapacit HBR Kovovýroba Vojkovice – přesné obrábění kovů. Program: OPPI - Rozvoj 

Poradenství při vývoji nových produktů přírodní kosmetiky Cannaderm a jejich zavedení na trhy EU Program: OPPI - Poradenství 

S kým spolupracujeme

 • Ústav jaderné fyziky AV ČR
 • Archeologický ústav AV ČR
 • LeadCold Reactors
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
 • Fakulta informačních technologií ČVUT
 • Etnologický ústav Akademie věd ČR
 • Altron a.s.
 • Chemcomex a.s.
 • TALOSA s.r.o.
 • JK Envi s.r.o.
 • TITAN – Multiplast s.r.o.
 • AiP Beroun s.r.o.
 • Dekonta a.s.
 • HBR Kovovýroba s.r.o.
 • CANNABIS Pharma-derm, s.r.o.
 • Chalmers University of Technology
 • Forschungszentrum Julich GmbH
 • UK Praha
 • Instytut Chemii i Techniki Jadrowej
 • National Nuclear Laboratory Limited
 • Paul Scherrer Institut
 • Nuclear Research and Consultancy Group
 • Karlsruher Institut fur Technologie
 • Commissariat a l´énergie atomique et aux énergies alternatives
 • Kungliga Tekniska Hoegskolan
 • Westinghouse Electric Sweden
 • Institul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Technologii Izotopice si Moleculare
 • University of Leeds
 • University of Manchester
 • University of Cambridge
 • University of Oslo
 • University of Helsinki
 • University of Loughborough
 • Gottfried Wilhelm Leibnitz University Hannover
 • Norwegian University of Life Sciences
 • PROCES s.r.o.
 • Accendo o.p.s
 • Financial Mechanism Office
 • Geonardo Ltd.
 • EuropaMedia Ltd.
 • INBAS GmbH
 • Pitija svetovanje d.o.o.
 • CORMET s.r.o.
 • DENWEL s.r.o.
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica v Krakowie (Poland)
 • AICU The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania)
 • IST-ID Instituto Superior Técnico for Research and Development (Portugal)
 • PIPAS Primus.inter.pares AS (Norway)
 • EDM Empressa de Desenvolvimento Mineiro (Portugal)
 • CGS Council for Geoscience (South Africa)
 • SAVONA Savona Project s.a. (Poland)
 • BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minieres (France)

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.