Vítejte na internetových stránkáchEvalion s.r.o. Pokračováním v prohlížení těchto stráneksouhlasíte s následujícími podmínkami, které spolu s pravidlypro ochranu osobních údajů upravují Váš vztah k Evalion s.r.o.v souvislosti s užíváním této internetové prezentace.

Termín „Evalion s.r.o.“ nebo „my“označuje majitele této internetové prezentace, společnost Evalions.r.o. Se sídlem Na Beránce 2/57, Praha 6, 160 00, IČO 28627601.Ter,ín „Vy“ označuje návštěvníka či uživateleinternetových stránek umístěných na doméně www.evalion.cz.

Používání těchto stránek se řídínásledujícími podmínkami:

  1. Obsah těchto stránek je určen k poskytování obecných informací o společnosti Evalion s.r.o. Může být změněn bez upozornění.

  2. Provozovatel stránek žádným způsobem neručí za přesnost informací poskytovaných prostřednictvím těchto stránek, použitých jakýmkoli uživatelem k libovolnému účelu.

  3. Vaše využití informací poskytnutých prostřednictvím těchto stránek k jakémukoli účelu je zcela na Vaše riziko. Je zodpovědností každého uživatele ujistit se, že jakékoli produkty, služby či informace dostupné prostřednictvím těchto stránek splňují jeho požadavky.

  4. Neautorizované použití těchto stránek může vést k požadování náhrady způsobené škody a/nebo být klasifikováno jako trestný čin podle charakteru zneužití.

  5. Tyto stránky mohou příležitostně obsahovat odkazy na další webové stránky. Tyto odkazy jsou zařazeny za účelem poskytnutí dalších informací. Umístění těchto odkazů neznamená, že tyto stránky třetích stran schvalujeme či podporujeme. Nemáme žádnou zodpovědnost za obsah odkazovaných stránek.

  6. Vaše používání těchto stránek a jakékoli možné spory s nám související se řídí právním řádem České republiky.

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.