Ochrana osobních údajů

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR. Tímto prohlašujeme, že:

 • máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků (*jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje),
 • máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání,
 • nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme,
 • nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).
 • nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců),
 • předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaným mlčenlivostí,
 • máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem,
 • máme osobní údaje v zamčené místnosti,
 • máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.),
 • máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.),
 • máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.),
 • máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.),
 • nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje,
 • nikomu neposíláme nevyžádanou poštu,
 • zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí,
 • zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám,
 • dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí,
 • dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám.

 

Název firmy:      Evalion s.r.o.

IČ:                    28627601

Sídlo:                Na Beránce 57/2 160 00 Praha 6

 

Praha, 25. 5. 2018

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.