Zpracování LCA (Life Cycle Assessment  - posuzování životního cyklu)

Nabízíme posouzení životního cyklu výrobků, služeb či procesů metodou LCA (Life Cycle Assessment). Zpracováním LCA a EPD se zabýváme od roku 2012. Zpracovali jsme několik rozsáhlých LCA zejména z oblasti stavebního průmyslu a nových konstrukčních materiálů. Pro zpracování LCA a EPD používáme SW SimaPro 9 včetně všech souvisejících databází (zejména EcoInvent 3). Rozsah i obsah analýzy je velmi variabilní a je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům klienta. Typickými způsoby uplatnění LCA jsou například:

  • Zpracování Environmentálního prohlášení produktu (Environmental Product Declaration – EPD).
  • Porovnání environmentálních dopadů produktu či procesu s alternativními řešeními v různých fázích vývoje. Optimalizace produktu a výrobního procesu z hlediska dopadů na životní prostředí.
  • Využití výsledků LCA pro „green marketing“, např. získání oborově relevantního certifikátu
  • Vytvoření environmentálního profilu produktu obsahujícího zvolené parametry či kategorie, např. uhlíkovou či vodní stopu (carbon/water footprint)
  • Optimalizace environmentálního managementu společnosti (EMS) např. dle ISO 14001

Zpracování EPD (Environmental Product Declaration – environmentální prohlášení produktu)

Environmentální prohlášení produktu je nezávisle ověřený a zaregistrovaný dokument, který sděluje přehledné a srovnatelné informace o dopadu produktů na životní prostředí během jejich životního cyklu. Jedná se o dobrovolně zpracovaný dokument, který může být využíván například pro účely „green marketing“, „green procurement“ apod.

Nabízíme zpracování EPD v souladu s ISO 14 025 s využitím nezbytné předchozí LCA. Je možno zpracovat EPD pro samostatné produkty či služby, případně pro celé produktové řady nebo kategorie výrobků. V rámci zpracování EPD zajistíme ověření akreditovaným orgánem, veškerou související administrativu a následné zveřejnění v databázi International EPD® System.

 

Chcete-li zpracovat LCA pro svůj produkt (i v rámci inovačního projektu), kontaktujte nás na info@evalion.cz. 

LCA icon

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.