Některé typy projektů vyžadují v přípravné fázi zpracování specifických studií či analýz, které jsou obvykle samostatnou přílohou žádosti o dotaci a jsou velmi významně zohledňovány při hodnocení projektu. Měla by jim proto vždy být věnována maximální pozornost. Nabízíme kompletní zpracování Studií proveditelnosti, Cost - benefit analýz (analýzy nákladů a přínosů), marketingových studií (včetně průzkumů) i posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Evalion s.r.o. zpracovává profesionální analýzy životního cyklu produktů a služeb pomocí LCA (life-cycle assessment).

LCA icon

Evalion s.r.o.
info@evalion.cz

IČ: 28627601

Společnost Evalion s.r.o. je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 171604.